วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา http://7339.siam2web.com/

 

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 

  

              วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2540  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540  ในโครงการขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

              วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  ปัจจุบันมีเนื้อที่  74  ไร่  โดยเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านป่าคา  โดยตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ที่ 5 

ตำบลนาเหลือง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  ตามหนังสือที่ มท.0718/06384  ลงวันที่ 29 เมษายน  พุทธศักราช 2540

 

สภาพชุมชน

 

           วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง  ลักษณะชุมชนใกล้เคียงส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น ปลูกข้าว  ทำสวน ทำไร่  และอาชีพ

อื่น ๆ  เช่น  รับจ้าง  ค้าขาย  วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาอยู่ใกล้ชุมชน  บ้านป่าคา  บ้านท่าดอนไชย  บ้านวังม่วง  บ้านดอนไชยพระบาท  บ้านนาเหลืองนอก  บ้านนาเหลืองใน  บ้านน้ำครกใหม่ 

บ้านน้ำครกเก่า  บ้านตาลชุม ฯลฯ   และอยู่ใกล้กับหน่วยงานทั้งภาคและเอกชน  คือ วัดเชียงบาล  วัดเมืองราม  วันดอนไชย  วัดวังคีรี  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง  สถานีประมงน้ำจืด

จังหวัดน่าน   ฯลฯ

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 4,242 Today: 6 PageView/Month: 17

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...